Slovenia
 • English
 • Italian
 • Romanian
 • Hungarian
 • Croatian
 • Slovak
 • Czech Republic
 • Slovenia

Uvod za TPP-je

Programski vmesniki

za dostop do storitev odreditve plačil in storitev zagotavljanja informacij o računih, skladen z zahtevami nove plačilne direktive EU, regulativnega tehničnega standarda za močno avtentikacijo strank ter skupnih in varnih odprtih standardov komunikacije in Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih.

Pravni uvod

Banka Intesa Sanpaolo bo dostop do računov (XS2A) omogočala preko API, ki je skladen s standardom NextGenPSD2 različice 1.3.4 z dne 17. 7. 2019, podrobneje opredeljenem v navodilih za implementacijo.

Dostop do programskih vmesnikov (API) in posledično pravico do dostopa do testnega okolja imajo vsi, ki jim to pravico omogočajo:

To pomeni predvsem:

Primeri uporabe

ID

Primer Uporabe

NGP1

Priprava plačilnega naloga za enkratno plačilo

NGP2

Priprava plačilnega naloga za enkratno plačilo z datumom izvršitve v prihodnosti

NGP3

Priprava paketa plačilnih nalogov

NGP4

Priprava plačilnega naloga, ki se ponavlja

NGP5

Preklic plačila

NGP6

Vzpostavitev soglasja o dostopu do informacij računov

NGP7

Pridobivanje seznama dosegljivih računov

NGP8

Pridobivanje seznama  s podrobnostmi računov

NGP9

Pridobivanje informacij o stanju na računu

NGP10

Pridobivanje informacij o izvršenih transakcijah za račun

NGP11[1]

Dostop do informacij o plačilnih karticah

NGP12[2]

Podpisovanje nalogov, ki zahtevajo več podpisov

NGP13

Pridobitev potrditve o razpoložljivosti sredstev

[1] Ta primer uporabe trenutno ni podprt s strani programskega vmesnika za dostop do storitev banke.

[2] Ta primer uporabe ni podprt s strani programskega vmesnika za dostop do storitev banke.

Omenjeni primeri uporabe so definirani znotraj standarda NextGenPSD2, vendar Intesa Sanpaolo Slovenija podpira samo tiste kombinacije klicev in storitev (skladno z omejitvami, ki jih dovoljuje NextGenPSD2), ki jih lahko uporabnik plačilnih storitve izvrši neposredno preko spletne banke. Tako za fizične osebe na primer ni mogoče oddajati paketov plačilnih nalogov.

V primeru, da neka storitev ni dovoljena, bo banka TPP-ju to sporočila skladno s specifikacijo standarda NextGenPSD2.

 

Priporočeni postopek za pridobitev dostopa

1. TPP se registrira na povezavi https://isbd.openbanking.intesasanpaolo.com/sl/sign_up. Za uspešno registracijo izberite eno od naslednjih možnosti:

1. Sem registriran TPP: V tem primeru naložite javni del produkcijskega eIDAS certifikata, izdanega iz strani verificiranega QTSP.

2. Sem v postopku registracije: V tem primeru naložite eno izmed naslednjih dokumentacij:

1. Potrdilo o registraciji TPP pri ustrezni NCA.

2. Dokazilo, da ste v postopku pridobivanja registracije pri ustrezni NCA in je verjetno, da vam bo ta podeljena.

2. TPP prejme email obvestilo o uspešni registraciji.

3. TPP prejme email obvestilo o uspešni validaciji registracije, z geslom za aplikacijo ISBD Open Banking Group Application.

4. TPP se prijavi v aplikacijo ISBD Open Banking Group Application ter prevzame testni certifikat (generiran na podlagi naloženega javnega dela produkcijskega certifikata) in geslo za Sandbox API.

5. TPP testira Sandbox API, z uporabo TPP Active Toolkit-a.

  1. Toolkit je trenutno na voljo kot zbirka Postman scenarijev za testiranje. Najdete ga v rubriki Postman zbrike v zavihku Dokumentacija API-ja za ISP Slovenija.

  2. Za dostop do Sandbox API TPP uporablja testni certifikat.

  6. TPP začne uporabljati Real API.

  1. Za dostop do Real API TPP uporablja produkcijski certifikat.

  Tehnična predstavitev

  Pregled


  XS2A vmesnik


  Dostopne točke

  Sandbox API osnovni URL: https://gwt.intesasanpaolobank.si/

  Real API osnovni URL: https://gw.intesasanpaolobank.si/

  Account Information Service (AIS)

  Payment Initiation Service (PIS)

  Confirmation of Funds Service (PIIS)

  Definicije

  Izraz

  Pomen ? Opis

  AIS

  Account Information Service ? Storitev zagotavljanja informacij o računih

  AISP

  Account Information Service Provider ? Ponudnik storitev zagotavljanja informacij o računih

  API

  Application Programming Interface ? Programski vmesnik

  ASPSP

  Account Servicing Payment Service Provider ? Ponudnik storitev, ki vodi račun

  eIDAS

  Electronic Identification, Authentication and Trust Services ? Kvalificirane storitve zaupanja

  JSON

  JavaScript Object Notation ? Standard za zapis podatkov v obliki JavaScript objektov

  NCA

  National Competent Authority ? Pristojni nacionalni organ (npr. Banka Slovenije za slovenske TPP-je)

  OpenAPI

  Description format for REST APIs ? Opisni format za REST API-je

  PIIS

  Payment Instrument Issuer Service ? Storitev pridobivanja potrditev o razpoložljivosti sredstev

  PIISP

  Payment Instrument Issuer Service Provider ? Ponudnik storitev pridobivanja potrditev o razpoložljivosti sredstev

  PIS

  Payment Initiation Service ? Storitev odreditve plačil

  PISP

  Payment Initiation Service Provider ? Ponudnik storitev odreditve plačil

  PSU

  Payment Service User ? Uporabnik plačilnih storitev

  QTSP

  Qualified Trust Service Provider - Kvalificirani ponudnik storitev zaupanja

  Real API

  ISP Slovenia PSD2 Real API ? ISP Slovenia PSD2 API (produkcijsko okolje za TPP-je)

  REST

  Representational State Transfer ? Standard za komunikacijo s spletnimi storitvami

  Sandbox API

  ISP Slovenia PSD2 Sandbox API ? ISP Slovenia PSD2 API peskovnik (testno okolje za TPP-je)

  SCA

  Strong Customer Authentication ? Močna avtentikacija strank

  TPP

  Third Party Provider ? Tretji (neodvisni) ponudnik plačilnih storitev

  URL

  Uniform Resource Locator ? Enolični krajevnik vira

  XS2A

  Access to Accounts ? Dostop do računov

  Povezave

  Oznaka

  Avtor: Naslov - Opis, [Povezava]

  ISBD Open Banking Group Portal

  Intesa Sanpaolo: ISBD Open Banking Group Portal ? Portal za odprto bančništvo

  [https://isbd.openbanking.intesasanpaolo.com/sl/home]

  ISBD Open Banking Group Application

  Intesa Sanpaolo: ISBD Open Banking Group Application ? Aplikacija za upravljanje za TPP-je

  [https://isbd.openbanking.intesasanpaolo.com/app?module=com.evolutionframework.flatdesign.Login]

  NextGenPSD2

  The Berlin Group: NextGenPSD2 ? PSD2 specifikacije

  [https://www.berlin-group.org/nextgenpsd2-downloads]

  NextGenPSD2 OR

  The Berlin Group: Joint Initiative on a PSD2 Complaint XS2A Interface Operational Rules ? PSD2 XS2A vmesnik (operativna pravila)

  [https://77cb457b-3353-4bdc-8ab6-ff6bb2ccdc98.filesusr.com/ugd/c2914b_e0cf45673f124c959d384720b4fb45b9.pdf]

  NextGenPSD2 IG

  The Berlin Group: Joint Initiative on a PSD2 Complaint XS2A Interface Implementation Guidelines ? PSD2 XS2A vmesnik (smernice za izvedbo)

  [https://77cb457b-3353-4bdc-8ab6-ff6bb2ccdc98.filesusr.com/ugd/c2914b_4e199ee414694593858905ff3ef412f6.pdf]

  OpenAPI

  OpenAPI Initiative: OpenAPI Specification ? Specifikacija za opis spletnih storitev

  [https://swagger.io/specification/]

  OP EBA

  EBA: Mnenje Evropskega Bančnega Organa glede implementacije RTS na SCA in CSC, z dne 13.5.2019

  PSD2 2015/2366/EU

  Direktiva 2015/2366/EU z dne 25.11.2015 o plačilnih storitvah na notranjem trgu, spremembah direktiv 2002/65/ES, 2009/110/ES ter 2013/36/EU in Uredbe (EU) št. 1093/2010 ter razveljavitvi Direktive 2007/64/ES

  [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32015L2366]

  RTS SCA

  Delegirana uredba komisije 2018/389/EU z dne 27.11.2017 o dopolnitvi Direktive 2015/2366/EU Evropskega parlamenta in Evropskega sveta glede regulativnih tehničnih standardov za močno avtentikacijo strank (RTS SCA) ter skupnih in varnih odprtih standardov komunikacije (RTS CSC)

  [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0389]

  ZPlaSSEID

  Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (UL 7/18 in 9/18)

  [http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7574]

  Avtorske pravice

  Avtor

  Avtorska pravica

  Icons8

  Ikone v diagramu Postopek so uporabljene v okviru brezplačne licence portala Icons8

  PBZ

  Diagram Pregled je uporabljen z dovoljenjem PBZ

  The Berlin Group

  Diagram XS2A vmesnik je uporabljen z dovoljenjem The Berlin Group

  Podpora

  Za dodatne informacije ali prijavo napak uporabite eno izmed možnosti:


  Posodobljeno

  September 2022